OM HUMANIFY

Vi är en ledande aktör inom digitalt lärande och erbjuder diplomkurser för både privatpersoner och företag. Vår målsättning är att skapa inspirerande och engagerande kursinnehåll som effektivt tillgodoser behoven hos dem som strävar efter karriäromläggning eller ökad kompetens hos sina anställda. Våra utbildningar präglas av flexibilitet och anpassningsbarhet för att individanpassa innehållet och möta olika behov.

I vår vision strävar vi efter att utrusta våra deltagare med en solid teoretisk grund kombinerad med praktiska färdigheter för framgångsrik navigering i arbetslivet. Vårt fokus ligger på konkreta metoder och faktabaserad undervisning som direkt kan tillämpas i praktiken.

FLEXIBELT

Vi strävar efter flexibilitet i alla våra utbildningar, vilket möjliggör att du kan skräddarsy dina studier efter dina individuella förutsättningar.

LÄRORIKT

Att du ska lära dig något i utbildningen är våran främsta målsättningar, vidare som du kan applicera i din framtida arbetsroll inom socialt arbete

PRAKTISKT

Vi tror även starkt på att sammankoppla den teoretiska grunden och de praktiska färdigheterna i utbildningen med ditt arbetsområde

FÖRETAG OCH OFFENTLIG SEKTOR

Läs mer om företag och offentlig sektor

Inom ramen för vårt erbjudande till företag och den offentliga sektorn formulerar vi skräddarsydda utbildningsprogram och kurser med primär inriktning på att stärka och fördjupa personalens kompetenser och färdigheter. Våra distansbaserade föreläsningar och handledningar är noga utformade för att effektivt stödja företags specifika utvecklingsbehov. Genom samarbete med erfarna föreläsare och handledare inom olika expertområden strävar vi efter att adekvat tillgodose varje företags unika krav och önskemål.

Vår moderna och användarvänliga digitala plattform utgör en kärnaspekt i vår verksamhet, vilken skapar möjligheter för företag att anpassa utbildningar och därigenom erbjuda sina anställda en skräddarsydd och optimal inlärningsupplevelse. Vi har omsorgsfullt utformad utbildningen för att underlätta och maximera effektiviteten i utbildningsprocessen samtidigt som den möjliggör anpassning efter företagets specifika mål och behov.

FÖR DIG SOM PRIVATPERSON

Är du som privatperson intresserad av att läsa en utbildning så erbjuder vi dig fantatiska möjligheter till att byta karriär

Är du redo för en ny karriär? Humanify erbjuder flexibla utbildningar inom socialt arbete, skräddarsydda för att hjälpa dig byta karriär, utveckla din yrkeskompetens och öka dina chanser på arbetsmarknaden. Med en solid teoretisk grund, praktisk erfarenhet, personlig handledning och flexibel studietakt ger våra utbildningar dig verktygen och kunskaperna för framgång i ditt nya yrkesliv. Ta det första steget mot en ny karriär idag genom att utforska våra utbildningar närmare!

DET HUMANISTISKA PERSPEKTIVET

Det humanistiska inriktningen i våra utbildningar

Vi lägger vikt vid det humanistiska perspektivet inom vår undervisning genom samhällsrelevanta utbildningar som förenar etik och professionalism på ett integrerat sätt. Ett empatiskt och humanistiskt förhållningssätt utgör en central komponent i våra pedagogiska metoder och det sociala samspel som präglar vår lärandemiljö.

Våra utbildningar strävar efter att fördjupa förståelsen för människor genom en helhetssyn, som omfattar både teoretiska koncept och praktiska tillämpningar. Genom att inkorporera dessa två dimensioner strävar vi efter att skapa en grundlig och integrerad förståelse som inte bara bygger på teoretisk kunskap utan också på konkreta erfarenheter och tillämpningar.

PRAKTISKT KUNSKAP

Vi tror på en utbildning som skapar praktiska färdigheter och inte bara teoretiskt kunskap

Vårt övergripande mål är att skapa möjligheter till nya karriärvägar på arbetsmarknaden genom en integrering av teoretisk kunskap och praktisk tillämpning i våra utbildningar. Vid avslutade studier hos oss strävar vi efter att du ska känna dig tillräckligt säker och väl rustad att framgångsrikt tackla de specifika utmaningarna inom ditt yrkesområde.

Vi strävar också efter att utveckla din förmåga att professionellt tillämpa de kunskaper och färdigheter du förvärvat, med ett särskilt fokus på att främja ett empatiskt och etiskt förhållningssätt gentemot andra människor. Målet är att du genom utformning av våra utbildningar ska öppna nya dörrar till nya arbetsmöjligheter.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida godkänner du vår användning av cookies. 

>
Skip to content