Om du har tidigare läst kurser som ingår i våra utbildningar kan du validera dina kunskaper. Kontakta oss med information om den kurs du har läst och vilken kurs du vill validera. Vi bedömer dina kunskaper individuellt och avgör om de uppfyller kraven för kursen.

Vi kan även överväga att utesluta vissa delmoment eller arrangera en muntlig diskussion för att kontrollera dina kunskaper. Beslutet om validering ligger hos utbildaren.

Vi värdesätter din tid och kunskap och vill undvika onödig repetition av innehåll du redan behärskar.