ALLMÄNT

Genom att godkänna detta samtycke ger du Humanify tillstånd att lagra dina personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer, utbildning och e-postadress. Vi hanterar dina uppgifter med respekt för din integritet och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vid genomförande av utbildningen tilldelas du ett intyg som gäller under den beräknade studietiden. För utbildningar är studietiden 12 månader, för fördjupningskurser är det fyra månader och för grundläggande kurser är det två månader. Studietiden räknas från den dag du har köpt eller ansökt till din utbildning. Observera att vi skriver endast ett 12-månadersintyg under hela studieperioden.

Vi rekommenderar att du studerar på maximalt 50% och inte på heltid, oavsett hur många timmar du lägger ner per dag. Om du behöver mer tid för att slutföra din utbildning, kan du göra det utan extra kostnad, förutsatt att du har uppfyllt alla kurskrav.

Fusk är inte tillåtet och om det upptäcks att du fuskar på något sätt, t.ex. genom att kopiera eller få någon annan att skriva uppgifterna åt dig, kommer du att bli ombedd att göra om uppgifterna eller bli avskriven från din utbildning utan rätt till återbetalning.

Om du behöver kontakta din handledare kan du göra det under kontorstid på vardagar. Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på dina frågor och hjälpa dig att slutföra din utbildning.

BETALNINGSVILLKOR

Betalningsvillkor för Humanify kan sammanfattas på följande sätt:

 1. Anmälan är personlig och deltagaren är ansvarig för att betala utbildningsavgiften till Humanify.
 2. Deltagaren kan välja att låta en annan person eller arbetsgivare betala utbildningsavgiften för deras räkning.
 3. Om betalning inte görs i tid, kommer Humanify att skicka en påminnelse om betalning till deltagaren.
 4. Om betalning inte görs inom den fastställda tidsramen, förbehåller sig Humanify rätten att säga upp avtalet och neka deltagaren tillgång till utbildningen.
 5. Om deltagaren väljer att dela upp utbildningsavgiften, måste alla betalningar göras i tid. Om en betalning missas, har Humanify rätt att avbryta avbetalningsplanen och fakturera resterande belopp. Deltagaren kommer då att uteslutas från utbildningen.

Dessa betalningsvillkor är viktiga för att säkerställa att utbildningen kan genomföras och att alla deltagare behandlas rättvist. Det är viktigt att deltagaren förstår och godkänner betalningsvillkoren innan de registrerar sig för utbildningen.

ÅNGERRÄTT

 1. Ångerrätt:
 • Ångerrätt ger konsumenter rätt att ångra ett avtal inom 14 dagar från det att avtalet ingåtts.
 • Detta gäller även vid distans- och hemförsäljning av utbildningar.
 • Ångerrätten kan dock upphöra att gälla tidigare om utbildningen påbörjas innan ångerfristen på 14 dagar har löpt ut och kunden accepterar detta.
 1. Utbildningsbakgrund och jobb:
 • Utbildningsbakgrund är endast en del av vad en arbetsgivare söker.
 • Politiska beslut kan också påverka möjligheterna att få jobb.
 • Det är viktigt att komma ihåg att andra faktorer som bakgrund, livserfarenheter, kön, ålder och personliga egenskaper också kan spela in vid rekrytering.
 • Kontrollera vilka krav arbetsgivare på ens ort har innan man anmäler sig till en utbildning.
 1. Avhopp från utbildningen:
 • Ångerrätt eller kompensation gäller inte om man vill hoppa av utbildningen under studiernas gång eller inte vill slutföra sina studier efter att ångerfristen har löpt ut.
 • Tänk igenom beslutet noggrant innan man anmäler sig till en utbildning och vara redo att fullfölja utbildningen när man väl börjar.

AVANMÄLAN

Avanmälan och överlåtelse av plats:

 • Avanmälan är möjlig om deltagaren inte kan påbörja studierna
 • Utebliven betalning räknas inte som avanmälan
 • Platsen kan överlåtas till en annan person efter överenskommelse med Humanify
 • Ansökan om överlåtelse görs skriftligen och inkluderar personuppgifter för den nya deltagaren

Avgift vid avanmälan:

 • Ingen avgift om avanmälan sker inom ångerfristen om 14 dagar efter avtalets ingående
 • Vid avanmälan efter utbildningsstart, upphört ångerrätt eller avslutad ångerfrist, är deltagaren skyldig att betala utbildningsavgift. Detta beror på att Humanify redan har bokat lärare för utbildningen.

Studieuppehåll:

 • Deltagare har rätt att fullfölja studierna vid senare tillfälle vid studieuppehåll
 • Förutsättningen är att utbildningen fortfarande erbjuds
 • Plats i vald utbildning kan inte garanteras då antalet deltagare i vissa fall kan vara begränsat.

BYTE AV UTBILDNING

Det är möjligt att byta utbildning eller kurs om du inte har påbörjat eller skickat in några uppgifter till din handledare. Det är viktigt att notera att det endast är tillåtet att byta utbildning eller kurs en gång per betald utbildning eller kurs.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Humanify friskriver sig från ansvar för skada som beror på lagstiftning, myndighetsåtgärder, krig, strejk, lockout, bojkott, blockad, leverantörsproblem, oväder, olyckor, inbrott, stöld, plötslig maskinhaveri, ovanliga driftstörningar eller andra omständigheter utanför Humanifys kontroll. Humanify är inte heller ansvarig för indirekt skada, till exempel förlorad vinst, produktionsbortfall eller skada på tredje part.