OM FÖRETAGET

ETT FÖRETAG MED FOKUS PÅ DIGITALT LÄRANDE OCH UTBILDNING

Vi är ledande inom digitalt lärande och erbjuder diplomerade kurser och utbildningar för både privatpersoner och företag. Vi strävar efter att skapa ett inspirerande och engagerande kursinnehåll. Oavsett om du vill byta riktning i karriären eller öka kompetensen hos dina anställda så finns våra utbildningar tillgängliga och går att anpassas individuellt om det skulle behövas.

VÅR VISION

DET NYA SÄTTET UTBILDNING OCH DIGITALT LÄRANDE

Vår vision är att ge våra studenter en stark teoretisk kunskap blandat med praktiska färdigheter för att lyckas i arbetslivet. Vi prioriterar konkreta metoder och faktabaserad undervisning som kan tillämpas i praktiken.

FÖR PRIVATPERSONER

VÅRA UTBILDNINGAR SOM ÄR RIKTADE MOT PRIVATPERSONER

Vi erbjuder flexibla utbildningar för privatpersoner. Vi ger dig friheten att börja studera när du vill och anpassa din studietakt helt utefter dina egna behov och förutsättningar.

FÖR FÖRETAG

VÅRA UTBILDNINGAR, KURSER, FÖRELÄSNINGAR OCH HANDLEDNING SOM VI ERBJUDER FÖRETAG

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningsprogram och kurser för företag och den offentliga sektorn, med fokus på att utveckla personalens kompetenser och färdigheter. Våra inspirerande och distansbaserade föreläsningar och handledningar är tillgängliga för att stödja företagens utvecklingsbehov. Genom att samarbeta med erfarna föreläsare och handledare inom olika områden kan vi möta varje företags specifika behov. Genom vår moderna och användarvänliga digitala plattform kan företag enkelt anpassa utbildningarna efter sina behov och ge sina anställda en optimal inlärningsupplevelse.

DET HUMANISTISKA PERSPEKTIVET

DET HUMANISTISKA PERSPEKTIVET I VÅRAT LÄRANDE

Vi tror att det finns ett stort behov av samhällsviktiga utbildningar med fokus på det humanistiska perspektivet. För oss är det viktigt att ha ett etiskt och professionellt arbetssätt när det gäller metoder, bemötande och det sociala samspelet. Vi ser att det finns ett behov av ett empatiskt och humanistiskt förhållningssätt med utgångspunkt i medmänsklighet inom socialt arbete.

DET TEORETISKA PERSPEKTIVET

DET TEORETISKA PERSPEKTIVET I VÅRA UTBILDNINGAR

Vi stävar mot att öka förståelsen av människor utifrån ett teoretiskt perspektiv. Vi vill att våra elever ska ha en djupgående kunskapsnivå i det mänskliga samspelet, livsvillkor och individuella förutsättningar utifrån ett helhetsperspektiv. En teoretisk grund innebär att du framförallt skapar en förståelse och som kan användas till att driva människor i rätt riktning i livet och därmed skapa goda förutsättningar till förändringar.

DET PRAKTISKA PERSPEKTIVET

DET PRAKTISKA PERSPEKTIVET I VÅRA UTBILDNINGAR

Vi strävar efter att öka förståelsen för människor genom ett starkt teoretiskt perspektiv. Vårt mål är att våra elever ska ha en djupgående kunskap om det mänskliga samspelet, livsvillkor och individuella förutsättningar från ett holistiskt perspektiv. En stark teoretisk grund ger dig förståelse och verktyg att driva människor mot positiva förändringar i livet och skapa goda förutsättningar för personlig utveckling.

DINA NYA MÖJLIGHETER

DINA NYA ARBETSMÖJLIGHETER PÅ ARBETSMARKNADEN

Vi strävar efter att ge våra elever de bästa möjligheterna på arbetsmarknaden genom att koppla samman teori och praktik i våra utbildningar och kurser. När du har slutfört dina studier hos oss ska du känna dig självsäker och väl förberedd att möta utmaningarna i arbetslivet inom ditt specifika område. Vi vill att du ska kunna använda dina kunskaper och färdigheter på ett professionellt sätt med ett empatiskt och etiskt förhållningssätt gentemot andra människor. Genom våra utbildningar öppnar vi upp för nya arbetsmöjligheter och karriärvägar inom socialt arbete och liknande områden.