Humanify erbjuder diplomerade distansutbildningar, vilket innebär att du efter avslutad utbildning får ett utbildningsbevis som intygar att du har fullgjort och godkänt alla krav och moment i den specifika utbildningen. Detta dokument bekräftar dina färdigheter och kunskaper inom det specifika ämnesområdet och kan användas för att visa upp din kompetens för arbetsgivare och andra intressenter.

En diplomerad utbildning ger en djupgående kunskap inom ett specifikt ämnesområde och inkluderar både teoretisk och praktisk utbildning. Det är en mer omfattande utbildning som kan vara till stor nytta på arbetsmarknaden.

Om du genomför praktik som en del av din diplomerade distansutbildning hos Humanify, kommer det att stå med i ditt utbildningsbevis. Vi anser att praktik är en viktig del i din utbildning eftersom det ger dig möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och därmed öka dina chanser att komma ut på arbetsmarknaden inom ditt utvalda ämnesområde.

För att få utbildningsbeviset måste du ha uppnått en godkänd nivå på de teoretiska- och praktiska moment som ingår i utbildningen. Vid godkänd examen får du ditt utbildningsbevis hemskickat till dig. Detta dokument är en värdefull bekräftelse på dina färdigheter och kunskaper inom det specifika ämnesområdet.

Regenerate response