Vi på Humanify erbjuder praktikperioder som ett valfritt moment i alla våra diplomerande distansutbildningar. Genom praktiken får du som student möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och därmed öka dina chanser att komma ut på arbetsmarknaden inom ditt utvalda ämnesområde.

För att genomföra praktiken ansvarar du själv för att hitta en praktikplats inom det specifika ämnesområdet. Dock måste arbetsplatsen godkännas av läraren innan du kan starta praktikperioden. Om du behöver hjälp med att hitta en praktikplats kan du alltid kontakta läraren för att diskutera olika alternativ.

Praktikperioden är på totalt 80 timmar och du väljer själv start- och slutdatum för din praktik. Praktiken genomförs i slutet av utbildningen och ger dig möjlighet att utveckla din professionella förhållningssätt och arbetsmetoder på arbetsplatsen.

Efter praktikperioden kommer du att få en bedömning av din handledare och tillsammans med läraren gå igenom allmänna frågor relaterade till arbetsmetoderna och förhållningssätten på arbetsplatsen. Detta är en viktig del av utbildningen och därmed kostnadsfritt för att kunna ge dig en unik chans att förbättra dina chanser till arbete efter utbildningen samt din personliga utveckling. Om du vill ha mer information om praktikperioden, kontakta läraren för din distansutbildning.

UTBILDNINGAR MED VALFRI PRAKTIKPERIOD

MERA INFORMATION

Om du har mera frågor om arbetsbelagd praktik så kan du kontakta oss så berättar vi mera.