Behandlingsassistent

Utbildningen till behandlingsassistent förbereder dig för att arbeta professionellt inom stöd och behandling. Du kommer att lära dig om behandlingsmetoder, individuell problematik, samtalsmetoder och kommunikation. Efter utbildningen kan du ge stöd till människor som befinner sig inom problematiska livssituationer.

Läs mer om distansutbildningen till behandlingsassistent

Stödassistent

Utbildningen till stödassistent ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna ge stöd och hjälp till personer med olika behov. Du kommer att lära dig om personligt stöd, kommunikation, aktivitetsplanering och att främja självständighet. Efter utbildningen kan du arbeta som stödassistent inom olika vård- och stödmiljöer, såsom boenden för personer med funktionsnedsättningar eller äldreomsorg.

Läs mer om distansutbildningen till stödassistent

Fältassistent

Utbildningen till fältassistent ger dig kunskaper och kompetens för att arbeta ute på fältet med människor med riskbeteenden eller som redan har hamnat i problematiska situationer. Du kommer att lära dig om samhällsstrukturer, sociala problem och metoder för att arbeta med människor i olika miljöer. Efter utbildningen kan du arbeta som stödperson och handledare ute på fältet.

Läs mer om distansutbildningen till fältassistent

Socialpedagog

Utbildningen till socialpedagog ger dig kunskaper och verktyg för att arbeta med socialt arbete och pedagogik. Du kommer att lära dig om sociala problem, socialt arbete, pedagogik och samhällsvetenskap. Efter utbildningen kan du arbeta inom olika sociala verksamheter och stödja människor i deras sociala utveckling.

Läs mer om distansutbildningen till socialpedagog

Beteendepedagog

Utbildningen till beteendepedagog ger dig kunskaper och kompetens för att arbeta med människor som har utmanande beteenden. Du kommer att lära dig om beteendeanalys, interventionsmetoder, motivationsarbete och socialt lärande. Efter utbildningen kan du arbeta inom exempelvis skolor, behandlingshem eller socialtjänsten och stödja människor med att utveckla positiva och funktionella beteenden.

Läs mer om distansutbildningen till beteendepedagog

Personlig assistent

Utbildningen till personlig assistent ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna ge personligt stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättningar. Du kommer att lära dig om assistansmetoder, kommunikation och personcentrerad vård. Efter utbildningen kan du arbeta som personlig assistent och bidra till att förbättra livskvaliteten för personer med funktionsnedsättningar.

Läs mer om distansutbildningen till personlig assistent

Ungdomspedagog

Utbildningen till ungdomspedagog ger dig kunskaper och verktyg för att arbeta med ungdomar inom pedagogiska och stödjande sammanhang. Du kommer att lära dig om ungdomsutveckling, pedagogiska metoder, kommunikation och ungdomskultur. Efter utbildningen kan du arbeta inom skolor, fritidsverksamheter eller ungdomsvården och stödja ungdomars lärande och utveckling.

Läs mer om distansutbildningen till ungdomspedagog

Stressterapeut

Utbildningen till stressterapeut ger dig kunskaper och verktyg för att arbeta med att hjälpa människor att hantera och minska stress. Du kommer att lära dig om stresshanteringstekniker, avslappningstekniker, kognitiva metoder och livsstilsförändringar. Efter utbildningen kan du arbeta som stressterapeut och stödja människor att skapa en balanserad och hälsosam livsstil.

Läs mer om distansutbildningen till stressterapeut

Aktivitetshandledare

Utbildningen till aktivitetshandledare ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna planera och genomföra meningsfulla och stimulerande aktiviteter för personer med olika behov. Du kommer att lära dig om aktivitetsplanering, kommunikation, kreativa metoder och inkludering. Efter utbildningen kan du arbeta inom exempelvis äldreomsorg, habilitering eller daglig verksamhet och främja delaktighet och livskvalitet genom olika aktiviteter.

Läs mer om distansutbildningen till aktivitetshandledare

Integrationspedagog

Utbildningen till integrationspedagog ger dig kunskaper och verktyg för att arbeta med integration och inkludering av personer med olika bakgrunder och erfarenheter. Du kommer att lära dig om interkulturell pedagogik, mångfaldsarbete, kommunikation och samhällsvetenskap. Efter utbildningen kan du arbeta inom exempelvis flyktingmottagningar, integrationscentra eller skolor och främja integration och jämlikhet.

Läs mer om distansutbildningen till integrationspedagog