ALLMÄNNA VILLKOR

I samband med beställningen så godkänner du våra allmänna villkor. Vi hanterar dina personuppgifter. Dessa inkluderar viktiga detaljer som namn, adress, telefonnummer, tidigare utbildning och e-postadress. Vår handläggning av dina uppgifter sker med hög respekt för din integritet och följer strikt gällande dataskyddslagstiftning. Vi strävar efter att säkerställa en trygg och ansvarsfull behandling av dina personuppgifter genom hela processen.

ANMÄLAN

Vi hanterar varje anmälan på individuell basis för att säkerställa en skräddarsydd och effektiv process. Som deltagare tar du på dig det fulla ansvaret för att betala utbildningsavgiften till Humanify. Denna personliga engagemangsåtagande är viktigt för att skapa en gynnsam och anpassad utbildningsmiljö. Vi ser fram emot att stödja dig på din utbildningsresa.

BETALNING

Betalningen av utbildningsavgiften måste genomföras inom 30 dagar från det att anmälan har godkänts. Detta möjliggör en effektiv process och säkerställer deltagarens fullständiga engagemang

DELBETALNING

Vid val av delbetalning måste samtliga avtalade delbetalningar fullföljas inom den specificerade tidsramen. Om en betalning missas förbehåller sig Humanify rätten att avbryta avbetalningsplanen och fakturera det återstående beloppet. Denna åtgärd resulterar i att deltagaren utesluts från utbildningen.

VID UTEBLIVEN BETALNING

I händelse av att betalningen inte genomförs inom angiven tid har Humanify befogenheten att säga upp avtalet och neka deltagaren tillgång till utbildningen. Detta steg vidtas för att säkerställa överenskomna ekonomiska arrangemang och bevara en rättvis miljö för samtliga deltagare.

ÅNGERRÄTT

Ångerrätt ger konsumenter möjlighet att ångra ett avtal inom 14 dagar från det att avtalet ingåtts. Denna rättighet är även tillämplig vid distans- och hemförsäljning av utbildningar. Det är dock viktigt att notera att ångerrätten kan upphöra tidigare om utbildningen påbörjas innan ångerfristen på 14 dagar har löpt ut, förutsatt att kunden accepterar detta villkor.

AVBRYTA STUDIER

Möjlighet till ångerrätt eller kompensation gäller inte om en deltagare väljer att avbryta utbildningen mitt under pågående studier eller avstår från att fullfölja sina studier efter att ångerfristen har löpt ut. Det är av yttersta vikt att noggrant överväga och fatta välgrundade beslut innan man anmäler sig till en utbildning. Deltagaren bör vara medveten om konsekvenserna och vara redo att engagera sig för att fullt ut dra nytta av utbildningen när den väl påbörjats.

BYTA AV UTBILDNING

Möjligheten att byta utbildning eller kurs finns om du ännu inte har påbörjat studierna eller skickat in några uppgifter till din handledare. Vänligen observera att det endast är tillåtet att genomföra ett byte av utbildning eller kurs en gång per betald utbildning eller kurs.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Humanify befrias från ansvar för skador som uppstår till följd av lagstiftning, myndighetsåtgärder, krig, strejk, lockout, bojkott, blockad, leverantörsproblem, oväder, olyckor, inbrott, stöld, plötsligt maskinhaveri, ovanliga driftstörningar eller andra omständigheter utanför Humanifys kontroll. Dessutom frånsäger sig Humanify ansvar för indirekta skador, såsom förlorad vinst, produktionsbortfall eller skada på tredje part.

Dessa villkor är utformade för att etablera en rättvis och tydlig ram för både Humanify och deltagaren. Det rekommenderas starkt att noggrant läsa och förstå dessa villkor innan påbörjan av utbildningen för att undvika potentiella missförstånd längs vägen. För eventuella frågor eller ytterligare information är du alltid välkommen att kontakta oss under våra kontorstider på vardagar.

OREDLIGHET OCH FUSK

Vi ser allvarligt på alla former av oredlighet. Om det upptäcks att du har agerat oredligt, såsom att kopiera eller få någon annan att skriva dina uppgifter, kommer du att bli ombedd att åtgärda situationen genom att göra om uppgifterna. Vid allvarliga fall av oredlighet kan konsekvensen vara avskrivning från din utbildning, och i sådana fall ges ingen rätt till återbetalning. Vi betonar vikten av ärlighet och akademisk integritet för att upprätthålla en rättvis och respektfull studiemiljö.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida godkänner du vår användning av cookies. 

>
Skip to content