OM FÖRETAGET

ETT FÖRETAG MED FOKUS PÅ DIGITALT LÄRANDE OCH UTBILDNING

Vi är ett företag som bedriver diplomerade utbildningar och kurser riktade till både privatpersoner och företag. Vi har även samarbeten med ett flertal föreläsare och handledare runt om i landet i syfte att bidra med inspirerande och spännande digitala möten på distans. Vi har som huvudområde socialt arbete med fokus på konkreta, kreativa och interaktiva utbildningar som förbereder dig för arbetsmarknaden.

VÅR VISION

DET NYA SÄTTET UTBILDNING OCH DIGITALT LÄRANDE

Vår vision är att skapa det effektivaste och mest lärorika upplägget för studier på distans inom socialt arbete. Vi vill skapa en teoretiskt länk till praktiska färdigheter med ett speciellt fokus på konkreta metoder och faktabaserad information som kan omsättas i praktiken. Vi har som målsättning att våra studenter ska vara väl förberedda för den rådande arbetsmarknaden med en stor förståelse inom det specifika ämnesområdet.

Den andra visionen som vi strävar mot är att bli ledande på digitala föreläsningar och handledning inom socialt arbete. Vi vill skapa möten som sammankopplar erfarenheter med kunskap. Vi letar aktivt efter inspirerande människor som antingen har en spännande historia att berätta utifrån personlig problematik eller människor med praktiskt arbetslivserfarenhet inom det specifika arbetsområden.

FÖR PRIVATPERSONER

VÅRA UTBILDNINGAR SOM ÄR RIKTADE MOT PRIVATPERSONER

Att studera hos Humanify är okomplicerat och enkelt. Vi har ett upplägg som innebär att du som student kan starta din utbildning när du vill och bestämma din egen studietakt. Du kan därmed anpassa dina studier efter din livssituation och därmed skapa dom bästa förutsättningarna för dig att igenomföra ett utbildningsprogram.

FÖR FÖRETAG

VÅRA UTBILDNINGAR, KURSER, FÖRELÄSNINGAR OCH HANDLEDNING SOM VI ERBJUDER FÖRETAG

Vi finns även för företag och den offentliga sektorn som är i behov av utveckling i sin verksamhet. Det kan göras genom specifika kurser eller utbildningar som är riktade mot kompetensutveckling inom personalgruppen, men också genom föreläsningar och handledning på distans.

DET HUMANISTISKA PERSPEKTIVET

DET HUMANISTISKA PERSPEKTIVET I VÅRAT LÄRANDE

Det finns ett stort behov av samhällsviktiga utbildningar med fokus på det humanistiska perspektivet. För oss betyder det ett etiskt och professionellt arbetssätt i medodik, bemötande och det sociala samspelet. Vi ser att ser finns ett behov av ett empatiskt och humanistiskt förhållningssätt sätt utifrån ett medmänskligt perspektiv inom socialt arbete.

DET TEORETISKA PERSPEKTIVET

DET TEORETISKA PERSPEKTIVET I VÅRA UTBILDNINGAR

Vi stävar mot att öka förståelsen av människor utifrån ett teoretiskt perspektiv. Vi vill att våra elever ska ha en djupgående kunskapsnivå i det mänskliga samspelet, livsvillkor och individuella förutsättningar utifrån ett helhetsperspektiv. En teoretisk grund innebär att du framförallt skapar en förståelse och som kan användas till att driva människor i rätt riktning i livet och därmed skapa goda förutsättningar till förändringar.

DET PRAKTISKA PERSPEKTIVET

DET PRAKTISKA PERSPEKTIVET I VÅRA UTBILDNINGAR

Vi vill att våra studenter ska ha en omfattande kunskapsnivå i praktiska verktyg och färdigheter som kan användas konkret inom socialt arbete. Att man utifrån den tidigare teoretiska förståelsen så ska man kunna omsätta den i praktiken. Det är inom det här området som våra utbildningar och kurser är unik och utmärkande.

DINA NYA MÖJLIGHETER

DINA NYA ARBETSMÖJLIGHETER PÅ ARBETSMARKNADEN

I slutet av din utbildning eller en specifik kurs så vill vi skapa en helhet som sammankopplar det teoretiska med det praktiska i respektive ämne. Du ska efter avslutade studier känna att du har kunskapen och självförtroendet att kunna genomföra ett bra arbete med ett professionellt förhållningssätt och bra bemötande, med möjligheterna till att kunna göra skillnad för den andra människan.