Om du tidigare har läst utomstående kurser som ingår i våra utbildningar så kan du validera dina kunskaper. Du kontaktar därmed utbildaren som tittar på kursinnehållet och gör en individuell bedömning om dina kunskaper uppnår kraven som sätts på våra kurser. Du måste därmed kunna uppvisa godkända betyg i den specifika kursen.

Vi kan även komma överens om att vissa delmoment blir borttagen ur kursen och att du inte behöver genomföra hela kursen. Alternativt att vi kan anordna en muntlig diskussion för att kontrollera dina kunskaper. Vi har en kommunikation och kommer överens om hur valideringen kommer att se ut på specifik kurs, men det är alltid utbildaren som tar det avgörande beslutet.