Humanify erbjuder diplomerade distansutbildningar. Efter avslutad utbildning erhåller du ett utbildningsbevis som intygar att du har fullgjort och godkänt alla krav och moment i utbildningen. Det bevisar din kompetens inom ämnesområdet och kan användas för att visa upp för arbetsgivare och andra intressenter. Det ger dig en omfattande utbildning som har stor betydelse på arbetsmarknaden.

Om du genomför praktik som en del av din diplomerade distansutbildning hos oss kommer det att framgå i ditt utbildningsbevis. Vi anser att praktik är viktig eftersom det ger dig möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken och ökar dina chanser att få jobb inom det valda ämnesområdet.

För att få utbildningsbeviset måste du uppnå en godkänd nivå på både teoretiska och praktiska moment i utbildningen. När du har klarat examen skickas utbildningsbeviset till dig. Det är ett värdefullt dokument som bekräftar dina färdigheter och kunskaper inom ämnesområdet.