PRODUCERAT STUDIEMATERIAL

Vi tillhandahåller ett omfattande studiematerial som vi producerat i samarbete med våra handledare och olika externa resurser inom olika ämnesområden. Du kan använda detta materialet som en referenspunkt och en kunskapsbas i dina studier för att kunna färdigställa inlämningsuppgifter. Du kan även använda studiematerialet som repetition och instuderingsmaterial till kommande provtillfällen i utbildningen.

 

OBLIGATORISK LITTERATUR

Den obligatorisk litteraturen som du behöver i utbildningen är en kombination av böcker inom missbruk och behandling, motiverande samtal och lågaffektivt bemötande. Dessa områden kommer vi läsa genomgående under hela utbildningen.

Se nedanstående lista som är den obligatoriska litteraturen inom utbildningen:

Titel: Kidnappad hjärna​

Författare: Agerberg, Miki

Upplaga: 2​

Förlag: Studentlitteratur AB

Titel: Missbruk, trauma och samsjuklighet : bemöta och behandla

Författare: Stefan Sandström

Upplaga: 2

Förlag: Gothia Fortbildning AB

Titel: Återfallsprevention utifrån KBT och MI : vid problem med alkohol och narkotika

Författare: Liria Ortiz, Peter Wirbing

Upplaga 2

Förlag: Studentlitteratur AB


Titel: Hantera, utvärdera och förändra : Med lågaffektivt bemötande och tydliggöra

Författare: Bo Hejlskov Elvén , Anna Sjölund

Upplaga: 1

Förlag: Natur Kultur Akademisk

Titel: Motiverande samtal : Att hjälpa människor till förändring

Författare: William R. Miller , Stephen Rollnick

Upplaga: 4

Förlag: Natur Kultur Läromedel

 

REKOMMENDERAD LITTERATUR

Vi har även sammanställt en lista med rekommenderad litteratur som du kan använda som ett kompletterande och fördjupande studier i utbildningen. Observera att nedanstående böcker är inte obligatoriskt och att vi tillhandahåller allt studiematerialet som du behöver för genomföra kurserna. Du kan även kontakta din handledare om du vill diskutera alternativa resurser som du kan använda i utbildningen till behandlingsassistent.

 

KURSEN BEHANDLINGSASSISTENT SOM PROFESSION

Författare: Tove Phillips 

Titel: Socialt arbete 1+2, elevbok 

Upplaga: 1 

Förlag: Gleerups Utbildning AB

KURSEN LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE

Författare/red: Bo Hejlskov Elvén, Anna Sjölund 

Titel: Hantera, utvärdera och förändra: Med lågaffektivt bemötande och tydliggöra 

Upplaga: 1 

Förlag: Natur Kultur Akademisk 

KURSEN MOTIVERANDE SAMTAL 

Författare: Malin Stihl 

Titel: Motiverande samtal i praktiken – Hjälpa människor till varaktig förändring 

Upplaga: 1

Förlag: Komlitt

KURSEN PSYKOLOGI 

Författare: Tove Phillips 

Titel: Psykologi 1, elevbok 

Upplaga: 2 

Förlag: Gleerups Utbildning AB 

PSYKIATRI 

Författare: Ann-Marie Göransson 

Titel: Psykiatri 1 

Upplaga: 3 

Förlag: Sanoma Utbildning

SOCIOLOGI 

Författare: Tove Phillips 

Titel: Sociologi grunderna, elevbok 

Upplaga: 1 

Förlag: Gleerups Utbildning AB 

PEDAGOGIK 

Författare: Tove Phillips 

Titel: Pedagogiska teorier och praktiker, elevbok 

Upplaga: 1 

Förlag: Gleerups Utbildning AB

HÄLSOPEDAGOGIK 

Författare: Tove Phillips 

Titel: Hälsopedagogik Elevbok 

Upplaga: 2 

Förlag: Gleerups Utbildning AB 

 

DET SOCIALA SAMSPELET OCH KOMMUNIKATION 

Författare: Tove Phillips 

Titel: Kommunikation Elevbok 

Upplaga: 2 

Förlag: Gleerups Utbildning AB 

 

SAMTALSMETODIK 

Författare: Rolf Holmqvist 

Titel: Samtal i socialt arbete : Vägar till förändring 

Upplaga: 1 

Förlag: Liber 

 

ETIK OCH PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Författare: Mona Bergman 

Titel: Etik och människans livsvillkor 

Upplaga: 2 

Förlag: Gleerups Utbildning AB 

 

KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT) 

Författare: Merete M Morch, Nicole K Rosenberg 

Titel: Kognitiv terapi – modeller och metoder 

Upplaga: 1 

Förlag: Gleerups Utbildning AB 

 

ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT (ACT)

Författare: Rikke Kjelgaard 

Titel: Samtal som förändrar : en guide till ACT i praktiken 

Upplaga: 1 

Förlag: Studentlitteratur AB 

 

KRIS OCH STRESSHANTERING

Författare: Liria Ortiz 

Titel: Motiverande medmänskliga samtal : att möta och motivera människor i kris 

Upplaga: 1 

Förlag: Natur Kultur Akademisk 

 

SPECIALPEDAGOGIK

Författare: Sonja Svensson Höstfält 

Titel: Specialpedagogik 1 

Upplaga: 1 

Förlag: Sanoma Utbildning 

 

PEDAGOGISKT LEDARSKAP OCH HANDLEDNING

Författare: Tove Phillips 

Titel: Pedagogiskt ledarskap Elevbok 

Upplaga: 2: 

Förlag: Gleerups Utbildning AB 

 

MISSBRUK OCH BEROENDE

Författare: Craig Nakken 

Titel: Beroendepersonligheten : att förstå beroendeprocessen och tvångsmässigt beteende 

Upplaga: 1 

Förlag: Pedagogkonsult 

 

MISSBRUKSVÅRD

Författare: Markus Heilig 

Titel: Beroendetillstånd – Mekanismer, diagnostik och behandling 

Upplaga: 3 

Förlag: Studentlitteratur AB 

 

ÅTERFALLSPREVENTION

Författare: Liria Ortiz, Peter Wirbing  

Titel: Återfallsprevention utifrån KBT och MI : vid problem med alkohol och narkotika  

Upplaga: 2  

Förlag: Studentlitteratur AB 

 

SOCIALPEDAGOGISKT ARBETE

Författare: Tove Phillips 
Titel: Pedagogiskt arbete, elevbok 

Upplaga: 2 

Förlag: Gleerups Utbildning AB 

 

LÄRANDE OCH UTVECKLING

Författare: Tove Phillips 

Titel: Lärande och utveckling. Elevbok 

Upplaga: 2 

Förlag: Gleerups Utbildning AB 

 

BARN OCH UNGDOMAR

Författare: Tove Phillips 

Titel: Om ungdomskulturer, elevbok 

Upplaga: 1 

Förlag: Gleerups Utbildning AB 

 

MIGRATION OCH INTEGRATION

Författare: Tove Phillips 

Titel: Etnicitet och kulturmöten, elevbok 

Upplaga: 2 

Förlag: Gleerups Utbildning AB 

 

SÖMN OCH ÅTERHÄMTNING 

Författare: Marie Söderström 

Titel: Sömn : sov bättre med kognitiv beteendeterapi 

Upplaga: 1 

Förlag: Bonnier Fakta

SUBSTANSBRUKSSYNDROM
Författare: Markus Heilig
Titel: Beroendetillstånd – Mekanismer, diagnostik och behandling
Upplaga: 3
Förlag: Studentlitteratur AB