Att Studera

Alla våra utbildningar och kurser är webbaserade och till för dig som vill studera flexibelt i din egen takt. Du deltar i utbildningen i vår läroplattform och väljer själv när- och hur du vill studera. Du har under din studietid tillgång till handledare och lärare som hjälper dig framåt mot dina målsättningar.

Anmälan

När du bestämt dig för en utbildning eller kurs så lägger du den i varukorgen. I det andra skedet kommer du att skapa ett konto hos Humanify och genomföra en betalning genom Klarna, Fortnox eller Svea Ekonomi. Du bestämmer själv om du vill betala hela summan direkt eller delbetala upp till 36 månader. I samband med godkänd betalning så skapas ditt konto hos Humanify. Du kommer sedan att få en bekräftelse på din utbildningsplats och kan påbörja dina studier hos Humanify.

Studera

Du får tillgång till ett distansbaserat studieupplägg med inlämningsuppgifter, prov, projektarbete och ett slutprov baserat på ämnesspecifika kurspaket. Dina studier genomförs i vår digitala läroplattform med ett strukturerat och systematiskt inlärningsteknik i ämnesområden som är relevant för utbildningen, men också med ett repetitiva inslag som bygger upp en helhetsbild.

Exempel på kursinnehåll:

 • En introduktion till ämnesområdet
 • Kunskap – Historik
 • Kunskap – Teoretiskt
 • Kunskap – Praktiskt
 • Övningsuppgifter
 • Inlämningsuppgifter
 • Prov
 • Projektarbete
 • Slutprovet

Du genomför dessa olika moment stegvis och utefter studieplanen. I slutänden så kommer du skapat en helhet som du kan använda i praktiken inom ditt yrkesområde. Det är ett unikt upplägg med fokus på tydlighet och konkreta arbetsmetoder med färdigheter som du kan använda i arbetslivet. Du måste även göra ett val om du ska genomföra en arbetsbelagd

Diplomerad

I samband när du genomfört alla obligatoriska moment och ett större projektarbete och slutprovet för hela utbildningen så blir du diplomerad. Det innebär att vi som företag intygar att du har den yrkesmässiga färdigheterna och kunskapen som krävs för att arbeta inom det utvalda yrkesområdet. Vi skickar därmed ett diplom som du kan använda som bevis som du kan använda i ansökan till arbeten och/eller som ett utbildningsbevis till din arbetsgivare.

Handledning

I alla våra diplomutbildningar (ej kurser) ingår praktik för att förbereda dig inför arbetslivet och skapa kontakter med branschen. Målet med praktiken är att du ska kunna använde teoretiska kunskaper du fått genom den i arbetslivet. Praktiken håller på i xxx veckor och kommer ge dig en viktig arbetslivserfarenhet inför framtiden.

Arbetsbelagd praktik

I alla våra diplomutbildningar så kan du genomföra en valfri arbetsbelagd praktikperiod (totalt 80 timmar) för att förbereda dig inför arbetslivet och skapa nya kontakter i branschen. Målet med praktiken är att du ska kunna använda dina teoretiska kunskaper och omsätta dem i praktiken. Det är ett valfritt moment och vid genomförande av godkänt praktikperiod så kommer du att få ett intyg i diplomet.

Företag

När ni som företag ska betala en utbildning, kurs, föreläsning eller handledning så måste det alltid finnas information om företagets/organisationens namn, organisationsnummer, e-post och faktureringsadress, kontaktperson, kontaktuppgifter och ordernummer/referensnummer om arbetsgivaren kräver det.

Föreläsningar

Företag som är intresserade av distansbaserade föreläsningar kontaktar oss utifrån specifika önskemål och vi står för upplägget, samarbetet och den digitala strukturen i samarbete med våra partners.

Exempel:

 • En introduktion till ämnet
 • En historia
 • En frågestund
 • En workshop
 • En Sammanfattning

Föreläsningen är uppbyggt med unika och kreativa presentationer med en ingående historia och/eller unika erfarenheter som beskrivs på ett minnesvärt sätt. Det är kostnadseffektivt och enkelt upplägg med fokus på det konkreta och tydliga inom det specifikt utvalda ämnesområdet.

Handledning

Företag som är intresserade av distansbaserade handledning kontaktar oss utifrån specifika önskemål och vi står för upplägget, samarbetet och den digitala strukturen i samarbete med våra partners.

Exempel:

 • Ett introducerande samtal med personalen
 • Identifiera problem i verksamheten
 • Lösningsfokuserat diskussion mot problemet
 • En avslutande sammanfattning av lösningarna

Handledningen är uppbyggt med unika och kreativa lösningsfokuserade metoder och motiverande samtal med personalen till syfte att stärka verksamheten. Vi har ett unikt system med en tydlighet i arbetssättet som förmedlas mellan verksamheten och handledaren. Det är ett kostnadseffektivt och enkelt upplägg med fokus på det konkreta och tydliga lösningar inom det utvalda problemområdet.