Praktik är ett valfritt moment i alla diplomerande distansutbildningar hos Humanify. Det innebär att vi intygar i ditt diplom att du som student genomfört en arbetsbelagd praktikperiod och använt de teoretiska- och praktiska kunskaper som du lärt dig inom det specifika ämnesområdet.

Du ansvarar själv för att hitta en praktikplats, däremot så måste arbetsplatsen vara relaterat med ämnesområdet och bli godkänd av läraren innan du kan starta praktikperioden. Du har alltid möjlighet att ringa den aktuella läraren för att diskutera olika alternativ på praktikplats.

Under praktiken så kommer du få med dig allmänna frågor relaterat till arbetsmetoderna och förhållningssätt på arbetsplatsen som du använder som ett stöd under praktikperioden. Tillsammans med din handledare i det avslutade mötet så kommer vi att gå igenom respektive område och titta på helheten.

Vi rekommenderar starkt att du genomför en praktikperiod eftersom du då kan omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken, samtidigt som det öppnar upp nya möjligheter och ökar dina chanser att komma ut på arbetsmarknaden inom ditt utvalda ämnesområde.

Praktikperioden är totalt på 80 timmar och du väljer själv start- och slutdatum för din praktikperiod. Praktiken genomförs i slutet av utbildningen och det finns även möjligheten att göra ditt examensarbete i samband med din praktik. Kontakta läraren för din distansutbildning om när praktikperioden tidigast kan starta.

Intyget i ditt utbildningsbevis är helt kostnadsfritt eftersom vi anser att praktik är en viktig del i utbildningen för att kunna omsätta teori med praktik. Ambitionen är att så många som möjligt ska ta den unika chansen och därmed förbättra sina chanser till arbete efter utbildningen, samtidigt som det bidrar positivt till din personliga utveckling och skapande av ett helhetsperspektiv i din utbildning.

UTBILDNINGAR MED VALFRI PRAKTIKPERIOD

MERA INFORMATION

Om du har mera frågor om arbetsbelagd praktik så kan du kontakta oss så berättar vi mera.