By Admin

Substansbrukssyndrom är en psykisk sjukdom som kännetecknas av ett okontrollerat behov av att använda en substans, trots negativa konsekvenser. Substansen kan vara en drog, alkohol eller en annan substans som kan ge en känsla av eufori eller njutning.

Symptom på substansbrukssyndrom kan vara:

  • Oförmåga att kontrollera sitt bruk av substansen

  • Fortsatt användning av substansen trots negativa konsekvenser, såsom skador på hälsan, relationer eller karriär

  • Behovet av att använda allt större mängder av substansen för att uppnå samma effekt

  • Abstinenssymtom när man inte använder substansen

  • Prioritering av substansanvändningen framför andra aktiviteter i livet

  • Fortsatt användning av substansen trots att man är medveten om att den är skadlig

Substansbrukssyndrom kan ha allvarliga konsekvenser för den drabbade personens hälsa, relationer och karriär. Det kan leda till skador på hälsan, inklusive hjärtsjukdomar, cancer och leversjukdomar. Det kan också leda till problem med lagen, arbetslöshet och social isolering. Behandling för substansbrukssyndrom kan vara effektiv. Det finns många olika behandlingsalternativ tillgängliga, inklusive terapi, medicinering och stödgrupper.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida godkänner du vår användning av cookies. 

>
Skip to content