By Admin


Fråga 1: Samsjuklighet

 • Vad innebär begreppet samsjuklighet?

 • Vilka olika typer av samsjuklighet förekommer ofta tillsammans med missbruk och beroende?

 • Hur kan samsjuklighet påverka en persons liv och behandling av missbruk och beroende?

 • Vad är skillnaden mellan samsjuklighet och dubbeldiagnos?

 • Hur kan man identifiera samsjuklighet?

 • Vilka är de vanligaste riskfaktorerna för samsjuklighet?

 • Hur kan samsjuklighet påverka behandlingens effektivitet?

Trauma och dess påverkan

 • Vad innebär begreppet trauma?

 • Vilka är de vanligaste typerna av trauma?

 • Hur kan trauma påverka en persons hälsa och välbefinnande?

 • Hur kan trauma påverka en persons hjärna och kropp?

 • Hur kan trauma påverka en persons känslor och beteenden?

Medberoende

 • Vad är medberoende?

 • Hur utvecklas medberoende?

 • Hur kan medberoende påverka en persons hälsa och välbefinnande?

 • Vad är de vanligaste symtomen på medberoende?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida godkänner du vår användning av cookies. 

>
Skip to content