By Admin


LSS står för "Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade". LSS är en lag som ger personer med omfattande funktionsnedsättning rätt till stöd och service för att de ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

LSS:s syfte

 • Ge personer med omfattande funktionsnedsättning rätt till stöd och service

 • Hjälpa personer med omfattande funktionsnedsättning att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt

 • Motverka att personer med omfattande funktionsnedsättning hamnar i utanförskap

 

LSS:s grundläggande bestämmelser

 • Personer som omfattas av LSS

 

LSS omfattar personer som har en varaktig funktionsnedsättning som medför betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Funktionsnedsättningen ska ha uppstått före 65 års ålder.

 • Socialnämndens ansvar

 

Socialnämnden är ansvarig för att ge stöd och service till personer som omfattas av LSS.

 • Individuell plan

 

Socialnämnden ska upprätta en individuell plan för personer som omfattas av LSS. Individuell plan är ett dokument som beskriver personens behov av stöd och service.

LSS:s insatser

 • Bostad

 • Personlig assistans

 • Dagverksamhet

 • Boendestöd

 • Särskilt boende

 • Arbetslivsstöd

 • Rådgivning och stöd

 

LSS:s rättigheter och skyldigheter

 • Rätt till stöd och service

 • Rätt till inflytande

 • Rätt till sekretess

 

Personer som omfattas av LSS har också vissa skyldigheter, till exempel:

 • Skyldighet att samarbeta med socialnämnden

 • Skyldighet att följa de insatser som socialnämnden beslutar om

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida godkänner du vår användning av cookies. 

>
Skip to content