KBT:S TILLÄMPNING INOM OLIKA OMRÅDEN

By Admin

KBT (Kognitiv Beteendeterapi) är en evidensbaserad terapiform med bred tillämpning inom en rad olika områden. Här är några exempel:

Psykisk ohälsa:

 • Depression
 • Ångest
 • Stress
 • Fobier
 • Ätstörningar
 • Personlighetsstörningar
 • Sömnproblem
 • Posttraumatisk stressyndrom (PTSD)

Fysisk ohälsa:

 • Kronisk smärta
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Diabetes
 • Cancer
 • Stroke
 • Rehabilitering

Barn och ungdomar:

 • ADHD
 • Autism
 • Beteendeproblem
 • Skolsvårigheter
 • Depression
 • Ångest

Par och familj:

 • Parterapi
 • Familjeterapi
 • Kommunikationssvårigheter
 • Konflikter
 • Föräldraskap

Yrkeslivet:

 • Stresshantering
 • Utveckling av ledarskapsförmåga
 • Teambuilding
 • Kommunikation
 • Arbetsmiljöproblem

Utöver dessa exempel används KBT även inom många andra områden, till exempel:

 • Kriminalvård
 • Missbruksvård
 • Förebyggande arbete
 • Idrottspsykologi
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida godkänner du vår användning av cookies. 

>
Skip to content