By Admin

Funktionsnedsättningar är bestående eller långvariga begränsningar i en persons fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmåga. Dessa begränsningar kan påverka en persons förmåga att delta i vardagslivet på ett normalt sätt.

Olika typer av funktionsnedsättningar

Det finns fyra huvudtyper av funktionsnedsättningar:

 • Fysiska funktionsnedsättningar påverkar en persons förmåga att röra sig, utföra dagliga aktiviteter eller kommunicera.

 • Kognitiva funktionsnedsättningar påverkar en persons förmåga att tänka, lära sig och förstå.

 • Psykiska funktionsnedsättningar påverkar en persons förmåga att tänka, må och fungera i vardagen.

 • Neuromuskulära funktionsnedsättningar påverkar en persons nerv- och muskelfunktion.

 

Lagstiftning

I Sverige finns det en lag som heter LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS syftar till att ge personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar möjlighet till ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Rättigheter och stöd enligt LSS

LSS ger personer med funktionsnedsättningar rätt till ett antal insatser, bland annat:

 • Boende

 • Personlig assistans

 • Ledsagarservice

 • Daglig verksamhet

 • Verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning

 • Stöd i sysselsättning

 • Stöd i arbete eller studier

 

Personer som omfattas av LSS

LSS omfattar personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Dessa funktionsnedsättningar kan vara fysiska, kognitiva, psykiska eller neuromuskulära.

Övergripande slutsatser

Funktionsnedsättningar kan påverka en persons liv på många olika sätt. Det är viktigt att vara medveten om de olika typerna av funktionsnedsättningar för att kunna ge ett adekvat stöd och skapa en mer inkluderande och tillgänglig miljö.

Slutsats

Funktionsnedsättningar är en del av mänsklighetens mångfald. Det är viktigt att arbeta för att skapa en mer inkluderande och tillgänglig värld där alla människor kan leva ett fullgott liv.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida godkänner du vår användning av cookies. 

>
Skip to content