OBLIGATORISK LITTERATUR

SOCIALT ARBETE 1+2

Författare: Tove Phillips 

Titel: Socialt arbete 1+2, elevbok 

Upplaga: 1 

Förlag: Gleerups Utbildning AB 

 

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE 

Författare/red: Bo Hejlskov Elvén, Anna Sjölund 

Titel: Hantera, utvärdera och förändra: Med lågaffektivt bemötande och tydliggöra 

Upplaga: 1 

Förlag: Natur Kultur Akademisk 

MOTIVERANDE SAMTAL 

Författare: Malin Stihl 

Titel: Motiverande samtal i praktiken – Hjälpa människor till varaktig förändring 

Upplaga: 1

Förlag: Komlitt

SOCIALPEDAGOGISKT ARBETE

Författare: Tove Phillips 

Titel: Pedagogiskt arbete, elevbok 

Upplaga: 2 

Förlag: Gleerups Utbildning AB 

REKOMMENDERAD LITTERATUR

PSYKOLOGI

Författare: Tove Phillips 

Titel: Psykologi 1, elevbok 

Upplaga: 2 

Förlag: Gleerups Utbildning AB 

 

PSYKIATRI 

Författare: Ann-Marie Göransson 

Titel: Psykiatri 1 

Upplaga: 3 

Förlag: Sanoma Utbildning 

 

SOCIOLOGI 

Författare: Tove Phillips 

Titel: Sociologi grunderna, elevbok 

Upplaga: 1 

Förlag: Gleerups Utbildning AB 

 

PEDAGOGIK 

Författare: Tove Phillips 

Titel: Pedagogiska teorier och praktiker, elevbok 

Upplaga: 1 

Förlag: Gleerups Utbildning AB 

 

HÄLSOPEDAGOGIK 

Författare: Tove Phillips 
Titel: Hälsopedagogik Elevbok 

Upplaga: 2 

Förlag: Gleerups Utbildning AB 

 

DET SOCIALA SAMSPELET OCH KOMMUNIKATION

Författare: Tove Phillips 

Titel: Kommunikation Elevbok 

Upplaga: 2 

Förlag: Gleerups Utbildning AB 

 

SAMTALSMETODIK 

Författare: Rolf Holmqvist 

Titel: Samtal i socialt arbete : Vägar till förändring 

Upplaga: 1 

Förlag: Liber 

 

ETIK OCH PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Författare: Mona Bergman 

Titel: Etik och människans livsvillkor 

Upplaga: 2 

Förlag: Gleerups Utbildning AB 

 

KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT) 

Författare: Merete M Morch, Nicole K Rosenberg 

Titel: Kognitiv terapi – modeller och metoder 

Upplaga: 1 

Förlag: Gleerups Utbildning AB 

 

ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT (ACT)

Författare: Rikke Kjelgaard 

Titel: Samtal som förändrar : en guide till ACT i praktiken 

Upplaga: 1 

Förlag: Studentlitteratur AB 

 

KRIS OCH STRESSHANTERING 

Författare: Liria Ortiz 

Titel: Motiverande medmänskliga samtal : att möta och motivera människor i kris 

Upplaga: 1 

Förlag: Natur Kultur Akademisk 

 

SPECIALPEDAGOGIK 

Författare: Sonja Svensson Höstfält 

Titel: Specialpedagogik 1 

Upplaga: 1 

Förlag: Sanoma Utbildning 

 

PEDAGOGISKT LEDARSKAP OCH HANDLEDNING 

Författare: Tove Phillips 

Titel: Pedagogiskt ledarskap Elevbok 

Upplaga: 2: 

Förlag: Gleerups Utbildning AB 

 

MISSBRUK OCH BEROENDE 

Författare: Craig Nakken 

Titel: Beroendepersonligheten : att förstå beroendeprocessen och tvångsmässigt beteende 

Upplaga: 1 

Förlag: Pedagogkonsult 

 

MISSBRUKSVÅRD 

Författare: Markus Heilig 

Titel: Beroendetillstånd – Mekanismer, diagnostik och behandling 

Upplaga: 3 

Förlag: Studentlitteratur AB 

 

ÅTERFALLSPREVENTION  

Författare: Liria Ortiz, Peter Wirbing  

Titel: Återfallsprevention utifrån KBT och MI : vid problem med alkohol och narkotika  

Upplaga: 2  

Förlag: Studentlitteratur AB 

 

LÄRANDE OCH UTVECKLING 

Författare: Tove Phillips 

Titel: Lärande och utveckling. Elevbok 

Upplaga: 2 

Förlag: Gleerups Utbildning AB 

 

BARN OCH UNGDOMAR

Författare: Tove Phillips 

Titel: Om ungdomskulturer, elevbok 

Upplaga: 1 

Förlag: Gleerups Utbildning AB 

 

MIGRATION OCH INTEGRATION

Författare: Tove Phillips 

Titel: Etnicitet och kulturmöten, elevbok 

Upplaga: 2 

Förlag: Gleerups Utbildning AB 

 

SÖMN OCH ÅTERHÄMTNING 

Författare: Marie Söderström 

Titel: Sömn : sov bättre med kognitiv beteendeterapi 

Upplaga: 1 

Förlag: Bonnier Fakta