Vi har ett flertal olika kurspaket på Humanify som är både riktade mot privata kunder såväl till företag. Respektive kurs kostar 1.990 kronor per person och när du färdigställt en kurs så blir du diplomerad inom det utvalda området. Nedanstående är ett urval av olika kurser som vi kan erbjuda våra kunder:

Etik och professionellt förhållningssätt

Dokumentation och kvalitetssäkring

Professionellt bemötande

Kommunikation

Samtalsmetodik

Substansbrukssyndrom

Motiverande samtal

Missbruksvård

Tolvstegsprogrammet

Återfallsprevention

Medberoende

Konflikthantering

Identitetsskapande och självkännedom

KBT

ACT

Anknytningsteori

Härskarteknik

Hälsopedagogik

Specialpedagogik

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska sjukdomar

Fysiska funktionsnedsättningar

Intellektuella funktionsnedsättningar

Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd

Människan i utveckling

Pedagogik

Lagen om Stöd och Service

Barn och ungdomar

Konflikthantering

Samhällsbaserad psykiatri

Socialrätt

Problematiska livssituationer

Självkänsla och självförtroende

Kommunikationsteori

Transaktionsanalys

Beteendeanalys

Beteendemönster

Kroppsspråk

Myndighetsutövning

Stresshantering

Traumabehandling

Mindfulness

Aktivitetsledarskap

Organisation och samhälle

Kulturer och etnicitet

Integration och samhälle

PTSD

Socialtjänstlagen

Observera att du måste kontakta oss direkt om du vill läsa en specifik kurs. Du kan även komplettera distansutbildningar med kurser som du redan läst hos Humanify.