Hur lång tid tar utbildningen?

Upplägget av våra utbildningar är upplagt på så sätt att du kan kombinera dina studier med ett heltidsarbete eller annat. Som student bestämmer du själv hur du vill lägga upp dina studier men varje utbildning/kurs har en viss tidsgräns när studierna ska vara avklarade och du kan se den aktuella tidsramen under respektive kurs/utbildning.

Hur är studierna upplagda?

Studierna är helt distans- och webbaserade. Du väljer själv startdatum och blir tilldelad handledning genom hela din utbildning/kurs. Studierna kombineras med teori och en praktisk teori. I utbildningen ingår inte kurslitteratur men du får en lista av oss med kurslitteratur som du behöver införskaffa dig för att gå utbildningen.

Kan jag kombinera studier med annan sysselsättning eller arbete?

Ja, du kan kombinera studier med arbete eller annan sysselsättning, det är så våra distansutbildningar är formade.