Som behandlingsassistent arbetar du med stöd och vägledning för människor som befinner sig inom social utsatthet och problematiska livssituationer. Ditt huvudområde kommer vara att arbeta med människor som befinner sig inom missbruk- och beroendeproblematik. Det kan även vara med individer med risk- och beteendeproblematik eller andra målgrupper är i behov av sociala interventioner.

Dina arbetsuppgifter kan vara varierande från praktiskt hjälp till att arbeta med olika behandlingsmetoder och stödsamtal. Det kan innebära att du hittar individuella lösningar på komplicerad social problematik tillsammans med dina klienter. Det kan även handla om att vägleda dina klienter mot självständighet och att återintegrera i samhället.

Du kommer även samarbeta med olika aktörer inom den sociala sektorn och som är nödvändigt för att kunna hitta gemensamma lösningar utifrån ett helhetsperspektiv. Det är genom att samordna sociala inventioner och olika behandlingsstrategier som ni kommer skapa goda förutsättningar för klienten att skapa en meningsfull och bra livssituation.